Att våga be om hjälp när man utsatts för övergrepp

Det finns saker i livet som man inte ska behöva möta ensam. Har man utsatts för övergrepp finns stöd och hjälp att få. Då är det viktigt att det finns information om vem man kontaktar.

Våldtäkt räknas som ett svårt brott i lagens mening, oavsett vem som än är förövaren. Det är aldrig något man som offer behöver oroa sig för. Det viktigaste är att man så snart som möjligt tar kontakt med någon som kan hjälpa. Det kan vara polisen, kvinno- eller mansjourer och ungdomsmottagningar.

Att anmäla brott omedelbart ger möjligheter att samla in bevismaterial. Ibland kan brottsoffren behöva tid innan de orkar anmäla och det går givetvis bra då det är viktigt att anmäla.

Vad händer sen

Många oroar sig för att de inte ska ha råd med en advokat. I det här fallet då brottet kan ge fängelse betalar staten hela kostnaden. Det kan dessutom vara skönt att veta att man själv får välja vem som ska vara målsägarbiträde. Denne kommer att finnas med under hela processen.

Först görs en förundersökning. Något som kan ta lång tid. När allt är på plats är det dags för rättegång. Något som brottsoffret måste vara med vid. Inledningsvis talar domaren och sedan är det brottsoffrets tur. När förövaren sedan har sagt sitt gör rätten en överläggning. Hur lång tid det tar innan ett beslut är fattat är olika från fall till fall.

När domen kommer får man även veta om man har rätt till skadestånd. Läs mer om våldtäkt på denna webbsida: våldtäkt.com