Att göra en energideklaration i Göteborg

En energideklaration gör man enklast genom att kontakta ett företag i Göteborg som arbetar med det dagligen och som kan lämna tips och råd om hur man kan hålla nere energiförbrukningen.

En energideklaration berättar mycket om en fastighet. Om ventilationen är föråldrad kan den exempelvis dra alldeles för mycket energi och det skulle löna sig att investera i en ny. Gamla dragiga fönster och dörrar är också energitjuvar som man behöver göra sig av med.

Oavsett om man står i begrepp att köpa en fastighet eller om man redan har den så är det lönsamt att göra en undersökning av energiförbrukningen. För nybyggda hus krävs det att man lämnar in en deklaration för att visa att byggnaden fyller de höga krav som ställs på moderna hus.

Ska man göra en energideklaration i Göteborg är det därför bäst att kontakta ett företag som gör en opartisk undersökning. De besiktigar till exempel undercentraler, elcentral, ventilation och vatten- och värmesystem.

När man gjort en energideklaration så får man förslag på åtgärder

Den information som samlats in vid besiktningen används för att beräkna energiåtgången i ett hus. Man ser var det finns svaga punkter och vad man skulle kunna göra något åt. Att åtgärda energitjuvar är ju ett sätt att spara in på utgifter men det är också viktigt ur en miljösynpunkt.

Kraven på att nybyggda hus ska vara energisnåla höjs, och möjligheterna att bygga energismart ökar hela tiden. Det finns många moderna hjälpmedel för att hålla elförbrukningen nere och det ligger i allas intresse att göra det.